web statistics
Saznanje.rs | Насловна
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
Издавачка кућа "Сазнање доо"
издаје уџбенике за основну школу аутора проф. др Миће Митровића
PhotoCover

Свим наставницима желимо да изаберу уџбенике за 6. разред према њиховим жељама, верујући да ће многи успешно реализовати наставу уз помоћ наших уџбеника.

Пошто нисмо у могућности да вршимо уживо презентације наших уџбеника, по један примерак штампаних верзија послат је свим основним школама. Наставници који нису добили бесплатене уџбенике треба да нам се обрате на мејл saznanje@saznanje.rs или на број 064 2426 183. Могу се наручити и додатни примерци за колеге који су заинтересовани за њихово коришћење.

У случају да се за наше уџбенике определе школе у којима се настава одржава на језику националних мањина, уџбенике ћемо превести на одговарајући језик.

Нови уџбеници се битно разликују од постојећих, а дигитална верзија је у складу са светским стандардима.
Како изгледају нови уџбеници можете видети у пдф формату: УЏБЕНИК и ПРАКТИКУМ.
Изглед и могућности дигиталне верзије мужете видети ОВДЕ.

Карактеристике нових уџбеника по којима се разликују од старих и уџбеника осталих издавача:

1. Редослед градива је прилагођен захтевима већине вас – мерења се налазе на почетку, као што је то у свим уџбеницима у свету. Нови програм вам омогућава да градиво излажете како ви сматрате логичним за постизање најбољих исхода. Овакав редослед је неопходан јер јер по новом програму математике линеарне функције и графици се уче на почетку године, а у физици је предвиђено графичко представљање зависности пута и брзине од времена у редовној настави. Обрадом мерења на почетку, ученицима се омогућава да у физици примене знање стечено у математици.

2. Брзина и сила се изучавају као векторске величине, што је неопходно према новом Програму и предвиђеним исходима који предвиђају и сабирање вектора истог правца. Наиме, ученици векторе по новим програмима уче у математици у петом разреду.

3. Практикум садржи велики број задатака (257), питања (132) и тестова (149). Неки корисници уџбеника су тражили већи број лакших, а други већи број лакших задатака. Велики број задатака, питања и тестова, које нико не може да обради у целини,на редовној настави, омогућава вам да извршите свој избор према вашим жељама и условима рада.

4. Приближно половина задатака је детаљно урађена, док су решења задатака за самосталан рад дата на крају практикума, где се налазе и одговори на питања и решења тестова.

5. Градиво је у великој мери повезано са градивом других предмета, од српског језика, природе и друштва, музичке и ликовне културе, техничког образовања, географије и наравно, матеметике – таква места у уџбенику и практикуму су истакнута црвеном бојом. Овакво повезивање градива се све више захтева од вас.

6. Уџбеник и практикум омогућавају стимулисање развоја знања ученика. Наиме, према новим Стандардима квалитета уџбеника тражи се да захтеви од ученика буду мало изнад њиховог развојног нивоа да би доприносили даљи развој. То значи да ученици неке проблеме треба да могу решити само уз помоћ другова (вршњачко учење), породице и наравно, наставника. Да бисте могли стимулисати развој најбољих ученика, неки проблеми су такмичарског карактера.

Погодности за кориснике наших уџбеника

  • 1. Дигитални уџбеник. Он није само обогаћена штампана верзија, већ права онлајн учионица коју ученици користе и за рад код куће и у школи. Веома лакa за употребу, са интерактивним садржајима и великим могућностима утицаја наставника на ток часа, према својим афинитетима. Наставници ћe све време од нас имати потребну подршку у обуци за рад као и у реализацији наставе. Омогућена је комуникација свих наставника који користе наше уџбенике због размене искустава. Више о томе можете видети ОВДЕ.
  • 2. Поставке задатака, питања, тест задатака. Поставке су у Word-у. Због великог броја (преко 500), њиховим комбиновањем наставници могу формирати многобројне верзије задатака за контролне вежбе. Наставници који поседују видео бим могу их пројектовати на платно, да их не би морали диктирати ученицима.
  • 3. Видео снимци. Видео снимци многих демонстрационих огледа и експерименталних вежби са детаљним објашњењима. Примере можете видети ОВДЕ.
  • 4. Припреме часова. Доступне су свима у Word-у, па их сваки наставник може прилагодити условима рада у својој школи. Припреме према важећим програмима можете видети ОВДЕ. Припреме за шести разред биће прилагођене новим стандардима и новом уџбенику.
  • 5. Разјашњења. Са излагањем појединих тема наставници често имају проблеме јер уџбеници, због ограниченог простора, не могу све теме детаљно објаснити. Поред тога, питања ученика некада могу бити збуњујућа. Аутор ће на сва оваква и слична питања одговорити корисницима уџбеника. Пример можете видети ОВДЕ.

За школску 2019/2020.

Министарство просвете науке и технолошког развоја је одобрило за коришћење у основним школама следећe нашe уџбеникe:

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК


Збирке задатака за 1. и 2. разред,
као и образложење важности значајних цифара можете учитати бесплатно. Збирке су куцане у верзијама "Word"
из средине деведесетих година
. Нове верзије не препознају све кодове старијих, па су фонтови измешани. Могуће су
и мање грешке, али збирке свакако могу помоћи ученицима у припремама за такмичења:
ЗБИРКА 1. РАЗРЕД: збирку можете преузети кликом на иконицу .
ЗБИРКА 2. РАЗРЕД: збирку можете преузети кликом на иконицу .

ЗНАЧАЈНЕ ЦИФРЕ У БРОЈНИМ ВРЕДНОСТИМА РЕШЕЊА ТЕОРИЈСКИХ ЗАДАТАКА: додатна појашњења у вези са писањем решења теоријских задатака.