web statistics
Saznanje.rs | Насловна
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
Издавачка кућа "Сазнање доо"
издаје уџбенике из физике за основну школу аутора проф. др Миће Митровића
PhotoCover

Свим наставницима желимо да изаберу уџбенике за 8. разред према њиховим жељама, верујући да ће многи успешно реализовати наставу уз помоћ наших уџбеника.

Пошто нисмо у могућности да вршимо уживо презентације наших уџбеника, по један примерак штампаних верзија послали смо свим основним школама око 20. фебруара. Наставници који нису добију бесплатене уџбенике треба да нам се обрате на мејл saznanje@saznanje.rs или на број 064 2426 183.

Ако решите да користите наше уџбенике послаћемо вам додатни комплет за кабинет, да не бисте носили књиге од куће до школе. Наравно, ако у школи предаје више наставника, и они ће добити комплет уџбеника.

У случају да се за наше уџбенике определе школе у којима се настава одржава на језику националних мањина, уџбенике ћемо превести на одговарајући језик.

Нови уџбеници се битно разликују од постојећих, посебно практикум који има три пута више задатака од старе верзије, а дигитална верзија је у складу са светским стандардима.
Како изгледају нови уџбеници можете видети у пдф формату: УЏБЕНИК и ПРАКТИКУМ.

Карактеристике нових уџбеника по којима се разликују од старих и уџбеника осталих издавача:

1. Практикум садржи велики број задатака (269), питања (128) и тестова (146). Неки корисници уџбеника су тражили већи број лакших, а други већи број тежих задатака. Велики број задатака, питања и тестова, које нико не може да обради у целини на редовној настави, омогућава вам да извршите свој избор према вашим жељама и условима рада.

2. Приближно половина задатака је детаљно урађена, док су решења задатака за самосталан рад дата на крају практикума, где се налазе и одговори на питања и решења тестова.

3. Градиво је у великој мери повезано са градивима других предмета – таква места у уџбенику и практикуму су истакнута црвеном бојом. Овакво повезивање градива се све више захтева од вас.

4. Уџбеник и практикум омогућавају стимулисање развоја знања ученика. Наиме, према новим Стандардима квалитета уџбеника тражи се да захтеви од ученика буду мало изнад њиховог развојног нивоа да би доприносили даљем развоју. То значи да ученици неке проблеме треба да могу да реше само уз помоћ другова (вршњачко учење), породице и наравно, наставника. Да бисте могли стимулисати развој најбољих ученика, неки проблеми су такмичарског карактера.

Погодности за кориснике наших уџбеника

 • 1. Висококвалитетни интерактивни дигитални уџбеник. Карактеристике овог уџбеника можете упознати на овом сајту. Наставници који не буду у програму дигиталних учионица моћи ће их такође користити са посебним шифрама..
 • 2. Предлог припрема часова, оперативних и годишњих планова. Прилагођене су новим плановима и исходима. Писане су у Word-у па их сваки наставник може мењати. Обухватају више садржаја него што је могуће извести на већини часова, тако да наставник може извршити избор према својим жељама и могућностима.
 • 3. Уџбеник и практикум у Wordu-у и pdf-у. Захваљујући томе наставници ће моћи да:
  - са или без измена формирају многобројне верзије задатака за контролне вежбе
  - мењају припреме часова по својој вољи
  - издвоје само поставке задатака ако желе да их не читају на часу, него пројектују на платно.
 • 4. Видео снимке. Корисницима ће бити на располагању велики број видео снимака, демонстрационих огледа и експерименталних вежби. Снимци ће бити доступни у оквиру дигиталног уџбеника и самостално.
 • 5. Разјашњења. Са излагањем појединих тема наставници често имају проблеме јер уџбеници, због ограниченог простора, не могу све теме детаљно објаснити. Поред тога, питања ученика некада могу бити збуњујућа. Аутор ће на сва оваква и слична питања одговорити корисницима уџбеника.
 • 6. Бесплатни примерци за сиромашну децу. Ако Министрство не финансира набавку уџбеника неком сиромашном детету, на захтев наставника шаљемо бесплатан уџбенички комплет.
 • Претходних година су свим школама послати сви уџбеници и практикуми. Сви који користе наше уџбенике за 6. и 7. разред или желе да их користе у настави, али су из загубили, могу их добити ако се јаве на наш мејл или телефон.


  Желимо вам много успеха у настави верујући да ће је многи од вас реализовати уз помоћ наших уџбеника.

За школску 2020/2021.

Министарство просвете науке и технолошког развоја је одобрило за коришћење у основним школама следећe нашe уџбеникe:

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК


Збирке задатака за 1. и 2. разред,
као и образложење важности значајних цифара можете учитати бесплатно. Збирке су куцане у верзијама "Word"
из средине деведесетих година
. Нове верзије не препознају све кодове старијих, па су фонтови измешани. Могуће су
и мање грешке, али збирке свакако могу помоћи ученицима у припремама за такмичења:
ЗБИРКА 1. РАЗРЕД: збирку можете преузети кликом на иконицу .
ЗБИРКА 2. РАЗРЕД: збирку можете преузети кликом на иконицу .

ЗНАЧАЈНЕ ЦИФРЕ У БРОЈНИМ ВРЕДНОСТИМА РЕШЕЊА ТЕОРИЈСКИХ ЗАДАТАКА: додатна појашњења у вези са писањем решења теоријских задатака.