web statistics
Saznanje.rs | Аутори
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
Ауторски тим

Листа имена која су учествовала у изради и својом стручношћу и трудом допринела квалитету уџбеника.

Илустратори

Марија Митровић
Марко Митровић
Владимир Стојиљковић

Лектор

Ружа Милојевић