web statistics
Saznanje.rs | Аутори
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
АуториАутор, уредник, рецезенти, илустратори, лектор.

Листа имена која су учествовала у изради и својом стручношћу и трудом допринела квалитету уџбеника.

Илустратори

Марија Митровић
Марко Митровић
Владимир Стојиљковић

Лектор

Ружа Милојевић