web statistics
Saznanje.rs | Припреме
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
Припреме Предлози припрема часова у електронској форми ("Word").

Припреме су писане тако да их сваки наставник може прилагодити условима извођења наставе. Неке припреме су писане у две верзије. Први број у називу фајла означава разред, а друга два редни број часа. Припреме укључују и образовне стандарде по областима. Припреме садрже и најважније фотографије из уџбеника и практикума које се односе на наведени час, као и већину коришћених формула. Они који не желе фотографије и формуле у припремама, лако их могу избрисати. Наставници који користе наше уџбенике могу добити и остале фотографије из практикума и уџбеника ако су им потребне. Фотографије су цртане у програму "Corel Draw", па је промене у њима најлакше вршити у истом програму. У "Word" су унете у .PNG формату. Наставници их могу добити и у другим форматима, ако то желе. За добијање додатних фотографија наставници треба да се јаве на мејл saznanje@saznanje.rs. Корисници наших уџбеника моћи ће сваке године добити и додатне задатке, који се не налазе у практикуму, за рад на часовима или за контролне вежбе. Сви задаци ће бити детаљно урађени.

Преузмите фајлове кликом на иконице Врста фајла

PDF документ

Word документ


Преузмите фајлове кликом на иконице Врста фајла

PDF документ

Word документ


Преузмите фајлове кликом на иконице Врста фајла

PDF документ

Word документ


Текстови припрема нису рецензирани ни лекторисани. Молио бих све који уоче грешке да их пријаве на: