web statistics
Saznanje.rs | Припреме
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
Припреме Предлози припрема часова у електронској форми ("Word").

Припреме су писане  у Word-у тако да их сваки наставник може прилагодити условима извођења наставе. Обухватају више садржаја него што је могуће извести на већини часова, тако да наставник може извршити избор према својим жељама и могућностима. Пошто корисници наших уџбеника добијају уџбеник и практикум у Word-у, лако их могу допуњавати њихивим садржајима. Прилагођене су новим плановима и исходима.

Преузмите фајлове кликом на иконице Врста фајла

PDF документ

Word документ


Преузмите фајлове кликом на иконице Врста фајла

PDF документ

Word документ


Преузмите фајлове кликом на иконице Врста фајла

PDF документ

Word документ


Текстови припрема нису рецензирани ни лекторисани. Молио бих све који уоче грешке да их пријаве на: