web statistics
Saznanje.rs | Уџбеник и практикум "Физика 6"
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
Физика 6Уџбеник и практикум за шести разред основне школе.
Квалитет уџбеника у писаној форми је знатно изнад квалитета у електронској, јер штампани су на најквалитетнијем папиру. Да би лакше учитали фајлове, уџбеници су снимљени са смањеном резолуцијом.

ЗАБРАЊЕНО УМНОЖАВАЊЕ И КОПИРАЊЕ
.

Уџбеник "Физика 6" за шести разред основне школе
Страна 123, формат 20,5 х 26,5
Одобрен решењем Министрства просвете, науке и технолошког развоја бр.
650-02-00114/2019-07 од 10.5.2019. године

Уџбеник можете преузети у pdf формату кликом на иконицу
Цена са ПДВ: 900 динара

Oмогућава упознавање пруочаваних физичких законитости на различитим нивоима заинтересованости ученика - од оних који су заинтересовани само за основна знања до најталентованијих ученика. Посебна пажња је посвећена примерима из свакодневног живота и демострационим огледима. Брзина и сила се изучавају као векторске величине, као што захтревају исходи. Редослед градива је оприлагођен завтевима великог броја наставника - мерења су обрађена на почетку уџбеника. Градиво је у великој мери повезано са градивом осталих предмета.

Практикум "Физика 6" збирка задатака и експерименталних вежби за шести разред основне школе
Страна 116, формат 20,5 х 26,5
Одобрен решењем Министрства просвете, науке и технолошког развоја
бр. 650-02-00114/2019-07 од 10.5.2019. године
Практикум можете преузети у pdf формату кликом на иконицу
Цена са ПДВ: 900 динара

Практикум се састоји од два дела - први садржи питања (132), тестове (149) и задатке (257), а у други је посвећен експерименатлним вежбама. Задацима су скоро све теме обухваћене на три нивоа тежине - од наједноставнијих до задатака за талентоване ученике. Скоро половина задатака је решено уз детаљна објашњења и дискусију резултата - неки на више начина. Остали задаци су предвиђени за самосатлан рад, њихова скраћена решења, решења тестова и одговори на питања се налазе на крају практикума. У експерименталном делу су обрађене вежбе предвиђене садржајем програма. Експериментални резултати су приказани табеларно, а по потреби су цртани и одговарајући графици. За многе вежбе је предложено више варијанти, у зависности од опремљености школских кабинета. За неке вежбе су предложени могући начини реализације у школама без кабинета. После већине вежби је дат решен задатак (мисаони експеримент) који ученицима може помоћи у реализацији вежбе.