web statistics
Saznanje.rs | Уџбеник и практикум "Физика 8"
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
Физика 8Уџбеник и практикум за осми разред основне школе.
Квалитет уџбеника у писаној форми је знатно изнад квалитета у електронској, јер штампани су на најквалитетнијем папиру. Да би лакше учитали фајлове, уџбеници су снимљени са смањеном резолуцијом.

ЗАБРАЊЕНО УМНОЖАВАЊЕ И КОПИРАЊЕ
.

Уџбеник "Физика 8" за осми разред основне школе
Страна 176, формат 20,5 х 26,5
Одобрен решењем Министрства просвете, науке и технолошког развоја бр. 650-02-00394/2020-07 од 30.12.2020. године

Уџбеник можете преузети у електронској форми кликом на иконицу
Цена са ПДВ: 900 динара

Oмогућава упознавање пруочаваних физичких законитости на различитим нивоима заинтересованости ученика - од оних који су заинтересовани само за основна знања до најталентованијих ученика. Посебна пажња је посвећена примерима из свакодневног живота и демострационим огледима. Јасно су означене теме предвиђене за додатну наставу и теме за радознале ученике. Кроз теме предвиђене за радознале, ученицима се наговештавају занимљиви садржаји које могу боље упознати у даљем школовању. Кроз издвојене математичке подсетнике ученицима се омогућава лакше повезивање математике и физике.

Практикум "Физика 8" збирка задатака и експерименталних вежби за осми разред основне школе
Страна 174, формат 20,5 х 26,5
Одобрен решењем Министрства просвете, науке и технолошког развоја бр. 650-02-00394/2020-07 од 30.12.2020. године

Практикум можете преузети у електронској форми кликом на иконицу
Цена са ПДВ: 900 динара

Практикум се састоји од два дела - први садржи питања и задатке, а у други је посвећен експерименатлним вежбама. Задацима су скоро све теме обухваћене на три нивоа тежине - од наједноставнијих до задатака за талентоване ученике. Многи задаци су решени уз детаљна објашњења и дискусију резултата - неки на више начина. У експерименталном делу су описани мерни инструменти, начин процене грешака и обрада резултата мерења. Експериментални резултати су приказани табеларно, а по потреби су цртани и одговарајући графици. За многе вежбе је предложено више варијанти, у зависности од опремљености школских кабинета. За неке вежбе су предложени могући начини реализације у школама без кабинета. После тежих вежби је дат решен задатак (мисаони експеримент) који ученицима може помоћи у реализацији вежбе. Посебан квалитет представљају експериментални задаци, дати на крају практикума. Садржи и задатке за самосталан рад.