web statistics
Saznanje.rs | Значајне цифре
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
Значајне цифреУ бројним вредностима решења теоријских задатака.
Знамо да се резултати мерења морају изразити искључиво са свим значајним цифрама. Подсетимо се, значајна цифра најмањег реда величине има исти ред величине као апсолутна грешка мерења.

Зато се мора писати, на пример,

(120±10) km, (1.20±0.02) s, (1.041±0.001) T,

јер је број сигурних цифара 2,3 и 4, по реду. За детаљно објашњење погледати неки од практикума. Израчунате бројне вредности у решењима теоријских задатака такође треба изражавати са одговарајућим бројем цифара. На пример, бесмислено је преписати све цифре са калкулатора, или написати премали број цифара. Број значајних цифара се у овом случају одређује према броју значајних цифара у датим бројним вредностима. Од 37. IPHO (Шадова, Италија, 1999.) на олимпијадама се инсистира на правилном запису израчунатих бројних вредности у теоријаским задацима. Тада су познате физичке величине дате са различитим бројем значајних цифара (3-6), док су све потребне физичке и математичке константе дате са десет сигурних цифара. На пример, основа природног логаритма је износила e=2,718281828, а Ридбергова константа R=1.097373156 1/m. Од тада се у више од половине задатака на олимпијадама тражи правилно изражавање бројних вредности израчунатих величина у теоријским задацима. Некада се толерише једна више или мање цифра од потребног броја, а некада се ни то не толерише, као што је било на 45. IPHO (Астана, Казахстан).

Начин одређивања броја значајних цифара код теоријских задатака ретко се среће у литератури. Можете га наћи у Збирци задатака за такмичења из физике за ученике 1. разреда средње школе.