web statistics
Saznanje.rs | Уџбеник и практикум "Физика 7"
Издавачка кућа Сазнање дооLogo
Физика 7Уџбеник и практикум за седми разред основне школе.
Квалитет уџбеника у писаној форми је знатно изнад квалитета у електронској, јер штампани су на најквалитетнијем папиру. Да би лакше учитали фајлове, уџбеници су снимљени са смањеном резолуцијом.

ЗАБРАЊЕНО УМНОЖАВАЊЕ И КОПИРАЊЕ
.

Уџбеник "Физика 7" за седми разред основне школе
Страна 159, формат 20,5 х 26,5
Одобрен решењем Министрства просвете, науке и технолошког развоја бр. 650-02-00583/2019-07 од 4.2.2020.

Уџбеник можете преузети у електронској форми кликом на иконицу
Цена са ПДВ: 900 динара

Oмогућава упознавање пруочаваних физичких законитости на различитим нивоима заинтересованости ученика - од оних који су заинтересовани само за основна знања до најталентованијих ученика. Посебна пажња је посвећена примерима из свакодневног живота и демострационим огледима. Јасно су означене теме предвиђене за додатну наставу и теме за радознале ученике. Кроз теме предвиђене за радознале, ученицима се наговештавају занимљиви садржаји које могу боље упознати у даљем школовању. Кроз издвојене математичке подсетнике ученицима се омогућава лакше повезивање математике и физике.

Практикум "Физика 7" збирка задатака и експерименталних вежби за седми разред основне школе
Страна 156, формат 20,5 х 26,5
Одобрен решењем Министрства просвете, науке и технолошког развоја бр. 650-02-00583/2019-07 од 4.2.2020.

Практикум можете преузети у електронској форми кликом на иконицу
Цена са ПДВ: 900 динара

Практикум се састоји од два дела - први садржи питања (144), тестове (142) и задатке (312), а у други је посвећен експерименатлним вежбама. Задацима су скоро све теме обухваћене на три нивоа тежине - од наједноставнијих до задатака за талентоване ученике. Скоро половина задатака је решено уз детаљна објашњења и дискусију резултата - неки на више начина. Остали задаци су предвиђени за самосатлан рад, њихова скраћена решења, решења тестова и одговори на питања се налазе на крају практикума. У експерименталном делу су обрађене вежбе предвиђене садржајем програма. Експериментални резултати су приказани табеларно, а по потреби су цртани и одговарајући графици. За многе вежбе је предложено више варијанти, у зависности од опремљености школских кабинета. За неке вежбе су предложени могући начини реализације у школама без кабинета. После једне вежбе је дат решен задатак (мисаони експеримент) који ученицима може помоћи у реализацији вежбе.